Mälardalens segelflygcenter

Arkiv för maj 2017

2017-05-29   Information till samtliga brukare av flygsportsektorer inom Sektor Västerås angående FMÖ17–AURORA

Hej Som vi informerade på det senaste medlemsmötet har vi nu också mottagit följande meddelande: ”Försvarsmakten kommer genomföra en stor militärövning den 18-29 september 2017– FMÖ 17 AURORA. Detta innebär att våra möjligheter att låna ut flygsportsektorer inom Sektor Västerås kommer att vara kraftigt begränsade under hela ovanstående period. Under perioden 18-27 september 2017 kommer […]

2017-05-09   Flygplansfördelning 2017

Efter styrelsemöte och medlemsmöte har vi kommit fram till följande fördelnings-/bokningsregler att gälla under 2017. Bokningsregler EFK 1 maj 2017

2017-05-03   Ny Styrelse för 2018

Efter årsmöte/valmöte den 28 oktober så ser styrelsens sammansättning inför 2018 ut så här: Ordförande, Andreas Lundéhn, Vice ordförande, Ulf Broberg, Kassör, Vakant, Sekreterare, Kent Kääntä, Ledamöter, Teresa Toivonen, Niklas Larsson, Johan Broberg, Jonas Malmqvist, Björn-Olof Bengtsson, Fredrik Barrögård. Valberedningen under ledning av Rika Viilkuna fortsätter sökandet efter en kassör. Har ni förslag hör av […]