Mälardalens segelflygcenter

Funktionärer

Funktion Namn Telefon Arbetsområden
Segelflygchef Teresa Toivonen 070-5894443 Övergripande flygverksamhet, flygsäkerhetsfrågor, tävlingsverksamhet
Skolchef, C-SEL Peter Wlassics 070-7156074 Organisation av segelflygutbildning, lärare och elever
Sportchef Reno Filla 070-3062530 Kontaktperson till RF och RST ansvarig.
Bogserflygchef Andreas Lundéhn 070-6827222 Bogserflygverksamhet, övergripande
Utbildning bogserpiloter Fredrik Barrögård 070-6274686 Organisation och  utbildning av bogserpiloter
Schemaläggning av bogserpiloter Fredrik Maechel 070-7444612 Schemaläggning av bogserförare
Teknisk chef, bogserflyg Sakari Havbrandt 070-3273832 Flygplansunderhåll, bogserflygplan.
Verkstadschef Björn-Olov Bengtsson 070-5106142 Koordinering av STM, underhåll och reparationer av Segelflygplan.
Ansvarig anläggning Vakant   Underhåll av byggnader, flygfält m.m.
Ansvarig tankanläggning Fredrik Maechel 070-7744612 Drift av tankanläggning
Miljöansvarig Andreas Lundéhn 070-6827222 Kontaktperson E.a kommun Miljökontoret

Spread the love