Mälardalens segelflygcenter

Årsmöte 2021

2021-05-01

Enligt stadgarna skall årsmöte hållas i Eskilstuna före april månads utgång men pandemilagen förhindrar oss att genomföra detta. Att arrangera ett digitalt årsmöte är inte ett alternativ för oss.

Vi har enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd ett ansvar att vidta lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19. När vi får möjlighet kommer vi att kalla till årsmöte.

Ordförande

 

Kommentarsdelen stängd.