Mälardalens segelflygcenter

Flyg Säkert 2

2017-11-16

Segelflygets flygsäkerhetsmän (tyvärr inga kvinnor än) är på väg ut i klubbarna med ett nytt säkerhetsprogram 2018. EFK kommer att få besök någon gång under vintern så håll ögonen öppna. Det nya programmet har fokus på SSG/SLG och TMG, Provlektioner, Utelandningar, Typinflygning och att i nödläge lämna flygplanet med fallskärm, som vanligt är attityder och beteende i klubbarna starkt kopplat till dessa frågor. Det nya programmet är indelat i dessa moduler och nyheten är att klubben kan välja enstaka moduler eller samtliga.

 

Kommentarsdelen stängd.