Mälardalens segelflygcenter

Flygledare, bogserförare & lärare

<ul> <li>Segelflygledare – länk till hela <a href=”https://www.efk.nu/flygning-2/flygoperativt/flygledare-bogserforare-larare/flygledare-2017″>flygledarlistan</a> <span style=”white-space: pre;”><em>Byten av flygledardagar hanteras av var och en. Ring kollegan några dagar före din dag och stäm av att allt är OK.</em> </span></li> <!–li>Jourlärare – länk till hela <a href=”https://www.efk.nu/jourlarare2011″ mce_href=”https://www.efk.nu/jourlarare2011″ target=”_self”>jourlärarlistan</a></li–> <li>Bogserförare</li> </ul> [HTML1] [HTML2]