Mälardalens segelflygcenter

Information efter Folkhälsomyndighetens förändrade riskbedömning

2020-03-11

https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/informationefterfolkhalsomyndighetensforandraderiskbedomning

 

Kommentarsdelen stängd.