Mälardalens segelflygcenter

Information från Årsmöte 29/8-2021

2021-08-30

Under årsmötet 29/8 delades fyra C-diplom ut och medlemmarna fick ta del av verksamhetsberättelsen inklusive bokslut samt möjlighet att ställa frågor kring detta. Styrelsen för 2020 beviljades ansvarsfrihet.

Under punkten stadgeändring fick medlemmarna ta del av styrelsens arbete med att förbättra utformningen av stadgarna. Inget beslut om stadgeändring genomfördes, medlemmarnas åsikter var värdefulla och styrelsens arbetsgrupp återgår nu till ritbordet för att på kommande medlems- och årsmöte presentera ett förslag.

Ett förslag från medlem hade inkommit och efter en diskussion beslöt mötet att avslå motionen för dessa förslag. Styrelsen anser dock att förslagen är viktiga och tar med sig innehållet i punkterna i det framtida arbetet.

Till valberedning valdes: Ulf Broberg, Fredrik Barrögård och Urban Sterling.

Till revisorer valdes: Bosse Svensson, Mikael Jarås med Olle Lundéhn och Reno Filla som revisorssuppleanter.

Protokoll och bilagor från årsmötet kommer sättas upp på anslagstavlan i klubbhuset, i pärmen på kansliet och i filarkivet i myWeblog så snart justeringsmännen och ordförande godkänt protokollet.

Ordförande avslutade mötet och gladdes åt engagemanget hos medlemmarna.

 

Kommentarsdelen stängd.