Mälardalens segelflygcenter

Kallelse till ”Årsmöte – Val av styrelse” 2020.

2020-10-08

Varmt välkommen till “Årsmöte – Val av styrelse” kl 1500 i klubbstugan på Ekeby flygfält den 24 oktober 2020.

Agenda:

– fråga om mötets stadgeenliga utlysande
– val av ordförande för mötet
– val av två justeringsmän att jämte ordförande justera dagens protokoll – beslut om antal ledamöter i styrelsen
– val av styrelse:
* val av ordförande för en tid av två år (väljes jämna år)
* val av vice ordförande för en tid av två år (väljes udda år)
* val av kassör för en tid av två år (väljes udda år)
* val av sekreterare för en tid av två år (väljes jämna år)
* val av fem till sju ledamöter för en tid av ett år
– fastställa årsavgift.

Eskilstuna 8 oktober 2020
Peter Wlassics, Vice Ordförande.

 

Kommentarsdelen stängd.