Mälardalens segelflygcenter

Kallelse till ”Årsmöte – Val av styrelse”

2022-10-13

Varmt välkommen till Årsmöte – val av styrelse, kl 1100 i klubbstugan på 
Ekeby flygfält den 29 oktober 2022. 
Agenda: 
– fråga om mötets stadgeenliga utlysande 
– val av ordförande för mötet 
– val av två justeringsmän att jämte ordförande justera dagens protokoll 
– beslut om antal ledamöter i styrelsen 
– val av styrelse: 
* val av ordförande för en tid av två år (väljes jämna år) 
* val av vice ordförande för en tid av två år (väljes udda år) 
* val av kassör för en tid av två år (väljes udda år) 
* val av sekreterare för en tid av två år (väljes jämna år) 
* val av fem till sju ledamöter för en tid av ett år 
– fastställa årsavgift. 
Eskilstuna 13 oktober 2022 

/Styrelsen

 

Kommentarsdelen stängd.