Mälardalens segelflygcenter


Kallelse till ”Årsmöte – Val av styrelse”

2023-10-12

Varmt välkommen till Årsmöte – val av styrelse, kl 1300 i klubbstugan på 

Ekeby flygfält den 28 oktober 2023. 

Agenda: 

– fråga om mötets stadgeenliga utlysande 

– val av ordförande för mötet 

– val av två justeringsmän att jämte ordförande justera dagens protokoll 

– beslut om antal ledamöter i styrelsen 

– val av styrelse: 

* val av ordförande för en tid av två år (väljes jämna år) 

* val av vice ordförande för en tid av två år (väljes udda år) 

* val av kassör för en tid av två år (väljes udda år) 

* val av sekreterare för en tid av två år (väljes jämna år) 

* val av fem till sju ledamöter för en tid av ett år 

– fastställa årsavgift. 

Eskilstuna 12 oktober 2023

/Styrelsen

 

Kommentarsdelen stängd.