Mälardalens segelflygcenter

Ny pandemilag börjar gälla 10 januari 2021

2021-01-12

Med stöd av den nya lagen har regeringen fattat beslut om en ny förordning – kallad ”begränsningsförordningen” – som innebär att regler införs för bl.a. idrottsanläggningar och platser för privata sammankomster.

”En deltagargräns om max 8 personer gäller för sammankomster”

Folkhälsomyndigheten har också beslutat om föreskrifter som ansluter till pandemilagen där vi är skyldiga att beräkna maxantalet besökare som får vistas i lokalerna samtidigt, samt se till att antalet inte överskrids. Beräkningen görs utifrån att alla besökare ska kunna ha 10 kvadratmeter till sitt förfogande.

Viktigt att fortsätta hålla avstånd i alla sammanhang och påminna varandra om det.

De grundläggande rekommendationerna för att hindra smittspridning av covid-19 är:

  • Stanna hemma vid symtom.
  • Håll avstånd.
  • Ha en god handhygien.
  • Umgås endast i en mindre krets.
  • Undvik situationer med trängsel.

Om vi av praktiska skäl inte kan hålla avstånd är rekommendationen att använda munskydd. För de som inte har egna munskydd att ta med, finns det munskydd på anslagstavlan i klubbhuset.

De flesta har följt tidigare rekommendationer, men nu blir det skarpa regler där verksamheter kan tvingas stänga och vite utdelas, om det inte efterlevs.

Som styrelse är vi ansvariga att organisera och informera men det är varje individs ansvar att medverka till detta.

Hjälp till att hindra smittspridningen!

Styrelsen

 

Kommentarsdelen stängd.