Mälardalens segelflygcenter

Ny styrelse för 2021

2020-12-30

Styrelsen hade den 29/12 ett konstituerande möte och beslutade att styrelsens sammansättning för 2021 är: Ordförande – Andreas Lundéhn, Vice ordföranden – Peter Wlassics, Kassör – Birgitta Nylund, Sekreterare – Vakant, samt ledamöter: Kent Kääntä, Fredrik Maechel, Teresa Toivonen, Mats Heldesten, och Stefan Garvander. Lars Jonsson bistår styrelsen som flygsäkerhetsman och ansvarig för bogserflygplanen. Vi planerar att så snart som möjligt genomföra ett fyllnadsval för Sekreterare samt ett medlemsmöte via Teams i början av 2021.

Vi välkomnar speciellt Stefan Garvander som ny styrelseledamot! 😀

/Styrelsen

 

Kommentarsdelen stängd.