Mälardalens segelflygcenter

Inflygning på nytt segelflygplan

Inflygningar

 • Kategori 1 – ”Trätvåsitsare” – Bergfalke, Slingsby T21
 • Kategori 2 – ”Träensitsare” – K8
 • Kategori 3 – ”Plasttvåsitsare” – ASK21, Duo-Discus
 • Kategori 5 – ”15-18/m flygplan” – klaffat – ASW27
 • Kategori 6 – ”Open-flygplan” – klaffat – ASH25
 • Kategori Motorsegelflygplan
  • Undergrupp 1 – Motorflygplansliknande motorsegelflygplan, TMG – SF25
  • Undergrupp 2 – Självstartande segelflygplansliknande motorsegelflygplan, SLG
  • Undergrupp 3 – Segelflygplan med s.k. ”hemflygningsmotor”, SSG – DuoDiscus

Inflygning ny kategori

Utförs alltid med lärare / instruktör. Minst 5 flygningar senaste 2 mån. Förs in i flygdagbok

Inflygning ny typ inom kategori

Under 300tim – Inflygning med lärare. Minst 5 flygningar senaste 2 mån. Minst 3 flygningar / 1 timme. (5 flygningar / 2tim för kategori 5 och 6, dvs klaffat.) Teori. Förs in i flygdagbok.

Över 300 tim – egen inflygning om man har 5 flygningar senaste 2 mån. Minst 3 flygningar / 1 timmar. (5 flygningar / 2tim för kategori 5 och 6, dvs klaffat.) Teori. Förs in i flygdagbok.

Inflygning ny typ av TMG

Under 300tim – Inflygning med lärare. Över 300 tim – egen inflygning om man har 5 flygningar senaste 2 mån. Minst 6 flygningar / 2 timmar skall göras. Teori. Förs in i flygdagbok.

Inflygning SLG

Min 100 timmars flygtid
Under 300tim – Inflygning med lärare. Över 300 tim – egen inflygning på ny typ inom kategori om man har 5 flygningar senaste 2 mån. Minst 6 flygningar / 2 timmar skall göras enligt plan SHB 622. Teori. Förs in i Flygdagbok.

Inflygning SSG

Min 100 timmars flygtid
Under 300tim – Inflygning med lärare. Över 300 tim – egen inflygning på ny typ inom kategori om man har 5 flygningar senaste 2 mån. Minst 6 flygningar / 2 timmar skall göras enligt plan SHB 624. Teori. Förs in i Flygdagbok.