Mälardalens segelflygcenter

Medlemsskap

Eskilstuna Flygklubb är en idéell förening som är organiserad under Riksidrottsförbundet via Svenska Flygsportförbundet (FSF). Huvudorganisation för svenskt segelflyg är Svenska Segelflygförbundet.

Segelflyg är som allt annat flyg i Sverige organiserat under Transportstyrelsen (tidigare Luftfartsstyrelsen, tidigare Luftfartsverket) som utfärdar dom regler som vi måste följa.

Som flygande medlem skall man förhålla sig till dom stadgar och regler som utfärdats av organisationer och myndigheter. Alla medlemmar skall följa klubbens stadgar, vilka i princip är likadana som andra idrottsföreningar.

Medlem blir man genom att skriva en ansökan och betala medlemsavgift. Man kvarstår som medlem tills dess man anmäler utträde.

Länk till medlemsansökan (ifyllbar blankett)