Mälardalens segelflygcenter

För medlemmarna

Senaste information från styrelse och segelflygchef

Aktuellt


Kallelse till ”Årsmöte – Val av styrelse”

Varmt välkommen till Årsmöte – val av styrelse, kl 1300 i klubbstugan på  Ekeby flygfält den 28 oktober 2023.  Agenda:  – fråga om mötets stadgeenliga utlysande  – val av ordförande för mötet  – val av två justeringsmän att jämte ordförande justera dagens protokoll  – beslut om antal ledamöter i styrelsen  – val av styrelse:  * […]Info flygning

Flying to Ekeby Airfield , ESSC

Eskilstuna glider field is an airfield for glider pilots. Please contact our head of flight operations before arriving. Email: segelflygchef(at)efk.nu