Mälardalens segelflygcenter

Miljö

Det finns ett miljödokument för klubben, kontakta styrelsen om du vill läsa det.

Det finns nfoformation om:

  • Bogservägar
  • Bensin
  • Uppvärmning
  • Sophantering
  • Kemikalier
  • Avlopp