Mälardalens segelflygcenter

ASH25 SE-UGC

 • Tillverkare: Alexander Schleicher
 • Tillverkningsår: 1988
 • I klubben sedan: 1988
 • Spännvidd: 25,6 meter
 • Glidtal: 58
 • Max flygvikt: 750 kg
 • Kategori: tvåsitsigt, klaffat flygplan i öppna klassen

Dataskylt

 • SE-UGC serienummer ??
 • Tomvikt:
 • Max flygvikt: 750 kg
 • Max tillsatsvikt:
 • Min tillsatsvikt fram ensistsig: 77 kg
 • Max flygfart lugn luft: 285 km/h
 • Max flygfart byig luft: 185 km/h

Utrustning

 • Vario LX Navigation EOS 57 med IGC-logger
 • Flygradio KRT

Övrigt