Mälardalens segelflygcenter

Luftrum

Luftrummet kring Ekeby Flygfält
Luftrum närområde

efk_airspace_close

Luftrum i regionen

efk_airspace_50km

Luftrum mellansverige

efk_airspace_150km

Luftrummet i vårt område ser ut som på bilden. Vi ligger i västra kanten av Stockholm TMA. Norr om oss finns Borlänge TMA och i väster har vi Örebro TMA. Övriga områden är fri luft, klass G. Segelflygsektorer (blå linjer) kan användas efter klarering från flygtrafikledningen.

The picture shows the airspace in our surroundings. We are in the western part of Stockholm TMA. To the north we have Borlänge TMA and to the west we have Örebro TMA. The rest of the airspace is free, class G. Airsport sectors (blue lines) can be used after clearance from Air Traffic Control.