Mälardalens segelflygcenter

Aktuellt

2024-05-28   Årsmöte för Eskilstuna flygklubb

Härmed kallas alla medlemmar i Eskilstuna flygklubb till föreningens årsmöte i klubbhuset på Ekeby Flygfält i Eskilstuna. Datum: 16 juni 2024. Tid: Kl. 11:00. Agenda enligt gällande stadgar:  Årsmöte, vid Årsmötet skall följande ärenden förekomma: *frågan om mötets stadgeenliga utlysande *val av ordförande för mötet *val av justeringsmän att jämte ordförande justera dagens protokoll *föredragning […]

2020-02-26   Verksamhetskalender