Mälardalens segelflygcenter

Info intern

2022-10-13   Kallelse till ”Årsmöte – Val av styrelse”

Varmt välkommen till Årsmöte – val av styrelse, kl 1100 i klubbstugan på Ekeby flygfält den 29 oktober 2022. Agenda: – fråga om mötets stadgeenliga utlysande – val av ordförande för mötet – val av två justeringsmän att jämte ordförande justera dagens protokoll – beslut om antal ledamöter i styrelsen – val av styrelse: * val av ordförande för en tid av två […]

2022-08-27   Funktionärslista Veterandagen 28/8.

Hej Bifogat finner du funktionärslistan för Veterandagen, Söndag 28/8. Vädret är verkligen inte på vår sida och vi har tyvärr ytterligare ett antal funktionärer som blivit sjuka. Därav har vi fått göra en omplanering av vart alla ska jobba och fokuserar nu på försäljningsenheter vid hangarerna. Där finns det bord och stolar för kunderna att […]

2022-08-26   Funktionärslista Lördag 27/8

Hej Bifogat finner ni en funktionärslista för Lördag 27/8. Vädret är inte på vår sida och vi har ett antal funktionärer som blivit sjuka. Detta gör att vi har fått omgruppera.  Om du finner din plats i listan så vet du vilken funktionärsgrupp du tillhör. Om du inte finner ditt namn och har möjlighet att hjälpa […]

2022-05-18   Gratis provlektion i segelflyg!

2021-01-12   Ny pandemilag börjar gälla 10 januari 2021

Med stöd av den nya lagen har regeringen fattat beslut om en ny förordning – kallad ”begränsningsförordningen” – som innebär att regler införs för bl.a. idrottsanläggningar och platser för privata sammankomster. ”En deltagargräns om max 8 personer gäller för sammankomster” Folkhälsomyndigheten har också beslutat om föreskrifter som ansluter till pandemilagen där vi är skyldiga att […]

2020-03-11   Information efter Folkhälsomyndighetens förändrade riskbedömning

https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/informationefterfolkhalsomyndighetensforandraderiskbedomning

2018-05-31   Personuppgifter i idrotten, GDPR.

Det finns särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Den 25 maj 2018 kommer personuppgiftslagen ersättas av den nya dataskyddsförordningen (GDPR), vilket gör att kraven förändras något. Med anledning av dessa förändringar har vi kompletterat medlemsvillkoren med en integritetspolicy. Den beskriver mer utförligt hur och varför vi sparar dina […]