Mälardalens segelflygcenter

Info intern

2023-10-12  
Kallelse till ”Årsmöte – Val av styrelse”

Varmt välkommen till Årsmöte – val av styrelse, kl 1300 i klubbstugan på  Ekeby flygfält den 28 oktober 2023.  Agenda:  – fråga om mötets stadgeenliga utlysande  – val av ordförande för mötet  – val av två justeringsmän att jämte ordförande justera dagens protokoll  – beslut om antal ledamöter i styrelsen  – val av styrelse:  * […]

2023-01-19   Årsplanering 2023

Styrelsen genomförde den 14 januari en styrelsekonferens där verksamheten för året planerades. 28-29/1, Segelflygverkstad – Underhåll med tema Ottsjö. 1 april, Säsongsstart flygsäsong. 6-10/4, Flyghelg för medlemmarna. 29/4-1/5, Flyghelg för medlemmarna. Maj, Gäster från Tyskland. 18-21/5, Flyghelg för medlemmarna. Juni, Gäster från Tyskland. 6 juni, ”Öppet hus på Ekeby” 23 juni, Midsommarfirande och flyghelg för […]

2018-05-31   Personuppgifter i idrotten, GDPR.

Det finns särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Den 25 maj 2018 kommer personuppgiftslagen ersättas av den nya dataskyddsförordningen (GDPR), vilket gör att kraven förändras något. Med anledning av dessa förändringar har vi kompletterat medlemsvillkoren med en integritetspolicy. Den beskriver mer utförligt hur och varför vi sparar dina […]